Team

Energifarmen AS ble etablert 14. juni 2019. Energifarmen er et teknologi- og investeringsselskap som leverer fornybare energiløsninger.

Vi etterstreber å være den foretrukne partner for solenergiprosjekter i Norge. Høy faglig kompetanse, smarte løsninger og gode priser er tre punkter vi leverer på.

Sebastian Farmen
Daglig leder

Sebastian er utdannet sivilingeniør innen fornybar energi ved UiA Grimstad og har flere års arbeidserfaring innen elektro, har fagbrev som elektriker og bachelor i industriell automatisering. Han er genuint opptatt av at Norge i takt med økt elektrifisering skal fortsatt være selvforsynt med ren elektrisk energi og mener den beste løsningen er at store deler av ny kraftproduksjon kommer fra solenergi. Sebastian startet Energifarmen for å putte handling bak ord og ta del i ny kraftutbygging.

Kontakt Sebastian på
telefon +47 951 57 696 eller
epost sebastian@energifarmen.no

Sveinung Isaksen
Regnskapssjef

Sveinung har tidligere jobbet i finansbransjen, har bachelorgrad i økonomi og tar nå en mastergrad i innovasjon og kunnskapsutvikling ved UiA. Han finregner og forstår detaljene når vi investerer i egen kraftproduksjon.

Kontakt Sveinung på
telefon +47 932 97 966 eller epost sveinung@energifarmen.no

Kontakt oss

0
Gjennomførte prosjekter
0
Solcellepanel levert
0
Ulykker

Innhold © Energifarmen AS. Webdesign © 2020 Web Norge.